Książ

Zamek Książ na starej pocztówce

Opis: Zamek Książ k. Wałbrzycha
Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (nr 16-007)
Druk: P.T.T.K. - Zakłady Wytwórcze Fotowidokówek i Pamiątek we Wrocławiu
Fotograf: Z. Flach
Rok: 1961
Nakład: 498 egz.
Rozmiar: 10,6 cm x 14,9 cm