Książ

Zamek Książ na dawnej fotografii

Opis: Zamek Książ k / Szczawienka
Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Druk: P.T.T.K. - Z.W. Fotopam Wrocław
Fotograf: I. Ślusarczyk
Rok:
Nakład:
Rozmiar: 10,1 cm x 15,3 cm