Książ

Zamek Książ na dawnych pocztówkach

Opis: Zamek zbudowany w 1292 roku przez księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I, rozbudowany w XVI-XVIII wieku
Wydawnictwo: Biuro Wydawnicze RUCH
Druk: PTTK - Zakład Wytwórczy Foto-Pam Wrocław
Fotograf: St. Arczyński
Rok:
Nakład:
Rozmiar: 10,7 cm x 15,0 cm