Świecie

Zamek w Świeciu na starych pocztówkach    

Zamek w Świeciu na dawnej pocztówce     Zamek w świeciu na starej fotografii