Świecie

Zamek w Świeciu na starych pocztówkach

Opis:
Wydawnictwo: Biuro Wydawnicze RUCH (nr 21-2304)
Druk: Foto Ruch
Fotograf:
Rok: 1972
Nakład: 1 000 egz.
Rozmiar: 10,4 cm x 14,9 cm