Świecie

Zamek w Świeciu na dawnej pocztówce

Opis: ŚWIECIE. Ruiny krzyżackiego zamku "wodnego" z 1. poł. XIV w. przebudowanego w XVI w.
Wydawnictwo: Biuro Wydawnicze RUCH (nr 21-1285)
Druk: Foto Ruch
Fotograf: J. Wendołowski
Rok: 1969
Nakład: 4 000 egz.
Rozmiar: 10,5 cm x 14,9 cm