Świecie

Zamek w Świeciu na starej fotografii

Opis: ŚWIECIE. Baszta krzyżackiego zamku z XIV w., odnowiony w XVI w.
Wydawnictwo: Biuro Wydawnicze RUCH (nr 21-347/I/62)
Druk: ŁZG
Fotograf: z fotografii barwnej A. Kaczkowskiego i P. Mystkowskiego
Rok:
Nakład: 30 000 egz.
Rozmiar: 10,5 cm x 15,1 cm