Janowiec

Zamek w Janowcu na dawnych fotografiach

Opis: JANOWIEC. Ruiny zamku Firlejów (XVI-XVIII w.)
Wydawnictwo: Biuro Wydawnicze RUCH (nr 27-1790/I/70)
Druk: Z.G. Ruch
Fotograf: wg fotografii barwnej E. Falkowskiego
Rok: 1970
Nakład: 20 000 egz.
Rozmiar: 14,7 cm x 10,3 cm