Podzamcze

Zamek w Podzamczu na dawnej pocztówce

Opis: PODZAMCZE Ruiny zamku
Wydawnictwo: Biuro wydawnicze RUCH (35-327/III)
Druk: KZG
Fotograf: K. Jabłoński
Rok: 1966
Nakład: 25 000 egz.
Rozmiar: 10,5 cm x 14,8 cm