Siewierz

Zamek w Siewierzu na starych pocztówkach

Opis: SIEWIERZ Ruiny zamku (XIV-XVI w.)
Wydawnictwo: Biuro Wydawnicze RUCH (nr 23-3975/II/72)
Druk: Z.G. Ruch
Fotograf: wg fotografii barwnej S. Gadomskiego
Rok: 1972
Nakład: 15 000 egz.
Rozmiar: 10,9 cm x 15,0 cm