Biblioteka Kórnicka

Rodzaje opisów wydawcy na kartach:
Nakładem Biblioteki Kórnickiej
Lata:
1920-1930
Miasto:
Kórnik
Obszar, z którego wydawane były pocztówki:
związane z Kórnikiem (wnętrza, portrety itp.)
Rodzaje wydawanych pocztówek:
- historyczne,
- widokówki.
Nakłady:
kilkaset egzemplarzy
Drukarnia:
Rotogr. Druk. św. Wojciecha, Poznań

Źródło:
J. Morgulec, Słownik nakładców i wydawców pocztówek na Ziemiach Polskich, oraz poloników, tom II, str. 12, hasło 267

Pocztówki:

Zamek w Kórniku na starych pocztówkach     Zamek w Kórniku na starych pocztówkach     Zamek w Kórniku na starych pocztówkach

Zamek w Kórniku na starych pocztówkach