Buchsbaum M.

Rodzaje opisów wydawcy na kartach:
Nakł. M. Buchsbauma, Krzeszowiceh
Lata:
1900-1912
Miasto:
Krzeszowice
Rodzaje wydawanych pocztówek:
- artystyczne widokówki,
- widokówki.
Nakłady:
sto kilkadziesiąt egzemplarzy
Fotograf:
K. Stokłosiński, A. Schimek

Źródło:
J. Morgulec, Słownik nakładców i wydawców pocztówek na Ziemiach Polskich, oraz poloników, tom II, str. 22, hasło 575

Pocztówki:

Zamek Tenczyn na starych pocztówkach