Cholewiński Witold, Kazimierzanka

Rodzaje opisów wydawcy na kartach:
Wyd. Księgarni "Kazimierzanka" wł. Witold Cholewiński, Kazimierz n/W.
Lata:
1930-1948
Miasto:
Kazimierz Dolny
Obszar, z którego wydawane były pocztówki:
lubelskie
Rodzaje wydawanych pocztówek:
widokówki
Nakłady:
kilkaset egzemplarzy
Fotograf:
A. Wójcicki
Drukarnia:
Druk Akropol, Kraków

Źródło:
J. Morgulec, Słownik nakładców i wydawców pocztówek na Ziemiach Polskich, oraz poloników, tom II, str. 28, hasło 98

Pocztówki:

Zamek w Kazimierzu Dolnym na starych pocztówkach