Hawlin Władysław

Rodzaje opisów wydawcy na kartach:
Nakł. Wł. Hawlin, Szczawnica
Lata:
1927-1935
Miasto:
Szczawnica
Obszar, z którego wydawane były pocztówki:
małopolska
Rodzaje wydawanych pocztówek:
widokówki
Nakłady:
kilkadzisiąt egzemplarzy

Źródło:
J. Morgulec, Słownik nakładców i wydawców pocztówek na Ziemiach Polskich, oraz poloników, tom IV, str. 29, hasło 100

Pocztówki:

Zamek w Czorsztynie na starych pocztówkach