Instytut Zachodni

Rodzaje opisów wydawcy na kartach:
Wydawnictwo Instytutu Zachodniego
Lata:
1948-1954
Miasto:
Poznań
Rodzaje wydawanych pocztówek:
- artystyczne,
- etnograficzne,
- historyczne,
- widokówki.
Nakłady:
sto kilkadziesiąt egzemplarzy
Drukarnia:
Drukarnia św. Wojciecha p. Z. P. w Poznaniu

Źródło:
J. Morgulec, Słownik nakładców i wydawców pocztówek na Ziemiach Polskich, oraz poloników, tom V, str. 13, hasło 37

Pocztówki:

Zamek w Golubiu-Dobrzynie na starych pocztówkach     Zamek w Kwidzynie na starych pocztówkach     Zamek w Olsztynie na starych pocztówkach

Zamek w Olsztynie na starych pocztówkach