Szubert Awit

Rodzaje opisów wydawcy na kartach:
- Nakł. A. Szuberta, Kraków, Główny skład u K. Baumera w Zakopanem,
- Zakład Fotogr., ul. Krupnicza 17 w Krakowie,
- Nakł. A. Szubert, fotograf, Kraków i Szczawnica,
- Fot. z mat. A. Szubert, Szczawnica.
Lata:
1898-1917
Miasto:
Kraków i Szczawnica
Obszar, z którego wydawane były pocztówki:
małopolska
Rodzaje wydawanych pocztówek:
- artystyczne,
- reklamowe,
- reprodukcje malarskie,
- okolicznościowe,
- historyczne,
- widokówki.
Nakłady:
około tysiąca egzemplarzy

Źródło:
J. Morgulec, Słownik nakładców i wydawców pocztówek na Ziemiach Polskich, oraz poloników, tom XIII, str. 16, hasło 1174

Pocztówki:

Zamek w Czorsztynie na starych pocztówkach