Wielkopolski Instytut Wydawniczy

Rodzaje opisów wydawcy na kartach:
Nakładem: Wielkopolskiego Instytutu Wydawniczego w Poznaniu
Lata:
1948-1952
Miasto:
Poznań, ul. Wroniecka 16
Obszar, z którego wydawane były pocztówki:
Dolny Śląsk, Wielkopolska
Rodzaje wydawanych pocztówek:
- okolicznościowe,
- reklamowe,
- widokówki.
Nakłady:
kilkaset egzemplarzy
Fotograf:
R. S. Ulatowski
Drukarnia:
Rotogr. Druk. św. Wojciecha, Poznań

Źródło:
J. Morgulec, Słownik nakładców i wydawców pocztówek na Ziemiach Polskich, oraz poloników, tom XIII, str. 26, hasło 1277

Pocztówki:

Zamek w Czorsztynie na starych pocztówkach